Nordiske sykkelbyer fase 2

Nordiske sykkelbyer fase 2 fokuserer på å gjenomføre aktiviteter som bidrar til å øke bruken av sykkel til pendling til og fra arbeid og skole. Prosjektet bygger på at deltakende kommuner sammen og ved hjelp av eksterne rådgivere, finner fram til konsepter som kan implementeres lokalt i hver kommune.

Norsk prosjekteier

Kristiansand kommune

Prosjektperiode

01.01.2013 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 711158 Kjell

Total: 1 087 708 €

Andre partnere

Viborg kommune
Skanderborg kommune
Aarhus kommune
Silkeborg kommune
Tranemo kommun
Halmstad kommun
Borås stad