Nordic Business Support

Nordic Business Support (NBS) er et grenseregionalt program for små og mellomstore bedrifter i de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland. Målet med programmet er økt grenseregionalt samarbeid og handel gjennom å øke forståelsen av regionale likheter og forskjeller innen næringsstruktur og forretningskultur, styrke samarbeidet mellom regionens små- og mellomstore bedrifter og tilrettelegge for økt grenseregionalt klyngesamarbeid.

Prosjeket er en videreføring av Nordic Business Link 2, som hadde som formål å øke bevisstgjøring om forretningsmuligheter i et øst/vest-perspektiv og bidra til konkret forretningssamarbeid. Aktivitetene her var seminarer og messedeltakelse i tillegg til at det ble identifisert og utviklet en struktur (Business Support) for å støtte regionens bedrifter i internasjonaliseringsarbeidet. For små og mellomstore bedrifter med begrensede ressurser er det spesielt viktig å ha tilgjengelig verktøy som gjør det enkelt å søke samarbeidspartnere på det internasjonale markedet. Gjennom Nordic Business Link 2.0 er det identifisert og utviklet en suksessfull tilnærming for små og mellomstore bedrifters internasjonaliseringsprosess. Tilnærmingen er basert på vinn-vinn-prinsippet, dvs. at deltakerbedrifter finner komplementær kompetanse eller ledig kapasitet hos hverandre. I tillegg til å forsette disse aktivitetene utvides prosjektet også til å samarbeid mellom klynger på Nordkalotten. Et nytt element i Nordic Business Support er også grenseregionalt klyngesamarbeid. Her vil det i samarbeid med klyngene gjennomføres seminar om forretningsmuligheter, næringsstruktur og offentlige anskaffelser over grensen. I tillegg skal det, også i samarbeid med klyngene, arbeides med grenseregionalt klyngesamarbeid for kompetansebygging og kapasitetsoverføring.

Norsk prosjekteier

Bedriftskompetanse AS

Prosjektperiode

15.06.2015 - 30.06.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 2 554 000 Kjell

Total: 1 901 999 €

Andre partnere

Norrbottens handelskammare