Nordic Business Link 2.0

Følger opp prosjektet Nordic Business Link, som omfattet analyser, kompetansebygging og nettverksaktiviteter med tanke på å styrke konkurransekraften i regionens næringsliv.

Den norske innsatsen i prosjektet ledes av Bedriftskompetanse AS på vegne av Næringsforeningen i Tromsøregionen. Prosjektet delfinansieres blant annet gjennom RDA-midler og Innovasjon Norge.

På norsk side satses det på tett samarbeid med Næringsforeningene i Nordland, Troms og Finnmark. Disse foreningene vil være viktige bidragsytere for å nå prosjektets målsetting om økt samarbeid og handel mellom små- og mellomstore bedrifter i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. For å nå ut til bedriftene, satser prosjektet på å samarbeide med bransjeorganisasjoner og interesseforeninger i de tre nordligste fylkene.

Norsk prosjekteier

Bedriftskompetanse AS

Kontakt

  • Nilsson, Tommy

    Norrbottens Handelskammare Service AB

    +46 920 43 56 60

Prosjektperiode

01.07.2011 - 30.06.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1.500.000 Kjell

Total: 1.500.000 €

Andre partnere

Næringsforeningen i Tromsøregionen
Bransjeorganisasjoner
Næringsforeninger i Nordland, Troms og Finnmark