New Plants (forprosjekt)

Hovedmålet for hovedprosjektet er å forbedre overordnet næringslivs-, livsstils-, landskaps- og læremuligheter i hvert enkelt deltagende land.
Dette vil bli oppnådd ved å identifisere og vurdere planter passende for NPP-området og utvikle retningslinjer for nye metoder for planteutvikling.

Norsk prosjekteier

Bioforsk, Tromsø

Prosjektperiode

05.08.2007 - 06.03.2008

Budsjett

Total: 30 000 €

Andre partnere

MTT, Agrifood Research Finland, Plant Production Research, Finland
University of Iceland, Department of Landscape Planning Agricultural, Iceland
Agronomy Institute, UHI Orkney College, Scotland