Tilbake

Neste utlysning i januar

Interreg B-programmet Nordlig Perifer og Arktis omfatter Irland, Storbritannia (Nord-Irland og Skottland), Finland, Sverige, Færøyene, Island, Norge og Grønland.

Andre utlysningsrunde i Nordlig Periferi og Arktis (VB, 2014 – 2020) åpner 5. januar.

Neste runde vil, i likhet med den første, være åpen for alle fire innsatsområder:

• Innovasjon
• Entreprenørskap og konkurransekraft
• Fornybar energi og energieffektivitet
• Natur- og kulturarv

Frist for innsending av søknader vil bli satt til en dato i april 2015, med prosjektutvelgelse i juni. En tredje runde er planlagt med oppstart i august og frist i løpet av høsten 2015.

Les mer: Fakta om Nordlig Periferi og Arktis

I alt 20 søknader om prosjektstøtte kom inn i den første utlysningsrunden, som ble lukket tidligere denne uken. Fire av søknadene har norsk leadpartner. Overvåkningskomiteen i NPA-programmet foretar endelig godkjenning 10. februar.

Les mer: Første runde avsluttet

Kontakt

 • Lisbeth Nylund

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 06

  +47 90 97 71 73

  Send e-post

  Medlem i overvåkingskomiteen for Nordlig Periferi og Arktis.
  Medlem i overvåkingskomiteen for Kolarctic ENI

 • Thorgersen, Lena

  Nordland fylkeskommune

  +47 975 49 698

  Send e-post

Tilbake