Neste utlysning i januar

Neste runde vil, i likhet med den første, være åpen for alle fire innsatsområder:

• Innovasjon
• Entreprenørskap og konkurransekraft
• Fornybar energi og energieffektivitet
• Natur- og kulturarv

Frist for innsending av søknader vil bli satt til en dato i april 2015, med prosjektutvelgelse i juni. En tredje runde er planlagt med oppstart i august og frist i løpet av høsten 2015.

Les mer: Fakta om Nordlig Periferi og Arktis

I alt 20 søknader om prosjektstøtte kom inn i den første utlysningsrunden, som ble lukket tidligere denne uken. Fire av søknadene har norsk leadpartner. Overvåkningskomiteen i NPA-programmet foretar endelig godkjenning 10. februar.

Les mer: Første runde avsluttet