NPA: Tommel opp fra kommisjonen

NPA-programmet blir dermed blant de første transnasjonale B-programmene som blir godkjent i den nye perioden. Forslaget til samarbeidsprogram har vært i støpeskjeen i to år, før det i høst ble oversendt kommisjonen.

Snart klart for neste runde

Den første utlysningsrunden for støtte til samarbeidsprosjekter er allerede gjennomført, med norsk leadpartner i fire av totalt 20 innkommende søknader.

Les mer: Første runde avsluttet

Neste runde åpner 5. januar, og vil i likhet med den første være åpen for søknader innenfor alle fire innsatsområder:

• Innovasjon
• Entreprenørskap og konkurransekraft
• Fornybar energi og energieffektivitet
• Natur- og kulturarv

Tydelig strategi i Arktis

NPA-programmet omfatter et nesten ubegripelig stort område, som strekker seg helt inntil Canada i vest, til russergrensen i øst. Likevel møter befolkning og myndigheter ofte de samme utfordringene i tøft klima, lange avstander, en sårbar økologisk balanse, spredt befolkning og lav tilgang til offentlige og kommersielle tjenester. Samtidig har den eurarktiske sonen åpenbare muligheter i rike natur- og mineralressurser. Programdokumentet er utformet særlig med tanke på den arktiske dimensjonen, og danner dermed et strategisk supplement til både EUs og nasjonenes politikk for utviklingen i nordområdene.

Les mer: Norge bør bruke Interreg strategisk

Nordlig Periferi og Arktis-samarbeidet består av Finland, Irland, Sverige og Storbritannia (Skottland og Nord-Irland), Færøyene, Island, Grønland og Norge.

Vil du vite mer om programmet? Informasjonsbrosjyre og samarbeidsprogram finner du til høyre for denne artikkelen

 

 

 

Tommel opp fra komminsjonen

EU-kommisjonen har satt sitt godkjentstempel på samarbeidsprogrammet. Dermed kan NPA-aktørene feire jul med god samvittighet.