Nettverksbasert kompetanseheving i barnehager over landegrenser

Dokumentation av de pedagogiska processerna kommer att bli ett centralt hjälpmedel för att t.ex. synliggöra barns möjligheter till medverkan i den egna förskolan/barnehagen. Målsättningen är att skapa en möjlighet för kompetensutveckling via informationsspridning, erfarenhetsutbyte och utbildning via fysiska och nätverksbaserat nätverk.

 

Norsk prosjekteier

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2003 - 31.03.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 454120 Kjell

Total: 70209 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.fylkesmannen.no/NT/