Nearly Zero Energy Project

Dette er et forprosjekt som skal legge grunnlaget for et hovedprosjekt. I hovedprosjektet skal det etableres en arbeidsgruppe som skal identifisere hvordan man kan innfri nye krav (Recast Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU (EPBD2))om klimavennlige bygninger.

Prosjektperiode

23.11.2015 - 30.06.2016

Budsjett

Total: 40 467 €

Andre partnere

Faroese Earth and Energy Directorate (FO)

Direktoratet for byggkvalitet (NO)

University of Iceland (IS)