NATUR

Den forventede langsiktige virkningen av arbeidet er et økt antall naturlige turistattraksjoner og produkter på markedet, som gjør at bruk av natur og infrastruktur i form av f.eks. stier, både kan tjene som en bærekraftig kommersiell ingrediens i naturlige reiselivsbedriften og høyne livskvaliteten for lokalbefolkningen.

Virkning i form av økt salg av naturlige reiselivsprodukter i området, økte inntekter for lokale entreprenører og til slutt bevarte og nye arbeidsplasser, vil først og fremst komme ved gjennomføring av arbeidsmodeller utarbeidet i mulighetsstudien og vil i sin tur resultere i et videreført prosjekt.

Norsk prosjekteier

Havass Skog BA

Prosjektperiode

01.05.2013 - 31.08.2014

Mer om prosjektet