Museer og minner – Museer som arena for minnetrening

Hensikten med prosjektet et å utvikle metoder for å kunne bruke museer og kulturminner til opptrening av mennesker med begynnende demens slik at livskvaliteten til de gamle blir så bra som mulig og resultere i friskere mennesker som kan bo hjemme lengre og klare seg sjøl. Målet er å finne en bedriftsmodell som kan videreføres etter prosjektets slutt og som kan benyttes av andre museer og kommuner.

Norsk prosjekteier

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2012 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 869 800 Kjell

Total: 250334 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Museene i Sør-Trøndelag, avdeling
Ringve Museum