Museum mot demens

En stadig voksende del av befolkningen i de nordiske land er over 65 år. Særlig i de eldste aldersgruppene lever mange alene etter at partneren har gått bort. Flere av disse står i fare for å bli inaktive med mindre sosial stimulans som resultat. Den overordnede hensikten med M&M-prosjektet har vært å gi de eldre et meningsfullt liv med god livskvalitet og velbehag i livets sluttfase.

Stort interesse

Interreg-prosjektet Museer & Minner har sitt utspring i pilotprosjekt «Kommer du ihåg?» – et samarbeid mellom fem museer i Sverige – med mål om å gi minneopplevelser til demente i sosialpedagogikkens tjeneste. Arbeidet disse museene gjorde, skapte stor interesse fra eldreomsorgen over hele landet. Det oppsto et ønske om tettere samarbeid om minnestimulering mellom personalgruppene innen omsorg og museer.

Musikk og hage

Også i Norge har det pågått lignende arbeid. Oslo-museer har sammen med Geria – som er kommunens ressurssenter for demens og alderspsykiatri – gjennomført et program rettet mot personer med demenssykdommer. Ringve Musikkmuseum og Botanisk hage hadde hørt om både de norske og svenske pilotprosjektene. Museet ønsket sammen med omsorgspersonalet i Trondheim kommune å starte en tilsvarende virksomhet overfor demensrammede med utgangspunkt i musikk og hage.

Kulturarven som stimuli

Pilotprosjektene som museene i Sverige og Norge hadde satt i gang, dannet bakgrunn for Interreg-prosjektet M&M. En invitasjon fra Stiftelsen Jamtli til Ringve dannet oppstarten til M&M og raskt utviklet dette seg til et midtnordisk prosjekt. Formålet var å finne flere former for hvordan kulturarven kan berike livet og stimulere minnet til mennesker med demens.Museumspedagog Helle Singsaas ved Ringve Musikkmuseum har vært prosjektansvarlig på norsk side.

– Vi tok for oss en liten gruppe på seks personer tilknyttet Valentinlyst helse- og velferdssenter. De var i en tidlig demensfase. To timer i uka i halvannet år arrangerte vi forskjellige aktiviteter på museet. Vi sang mye – særlig Prøysen-viser. Vi bl.a. malte, holdt trommekurs, laget 17. mai-pynt, vi vandret i den botaniske hagen og vi hadde besøk av konservatorer tilknyttet museet. Gjennomgangstonen var at de demente bare skulle ha positive opplevelser. Ikke læring, sier Singsaas.

Positive erfaringer

Det ble tatt bilder under besøkene og det ble laget en kort tekst om hva som hadde skjedd på hver samling. Dermed kunne de pårørende ta del i opplevelsene den demensrammede hadde fått.- Vi har fått svært mange positive tilbakemeldinger både fra de pårørende og fra personalet ved Valentinlyst. Vi syntes prosjektet var kjempevellykket og vi er stolte over det vi har fått til. Jeg er overbevist om at dette vil inspirere andre til å gjøre noe tilsvarende, sier Helle Singsaas. Ringve museum ønsker å fortsette arbeidet i 2015.

Stiftelsen Jamtli har vært prosjektleder og museene i Sør-Trøndelag, Ringve Museum har vært norsk hovedansvarlig. Øvrige deltakere har vært Murberget i Västernorrland, Härnösand, Östersund og Trondheim kommuner. I mindre grad har NTNU Botanisk Hage, Stjørdal museum og Sverresborg museum deltatt.

Du kan laste ned sluttrapporten fra prosjektet via lenken under bildet til høyre.

Museer er full av gamle minner, som ser ut til å ha positive virkninger på personer med demens. Foto: Fra prosjektbloggen
Museer er full av gamle minner, som ser ut til å ha positive virkninger på personer med demens. Foto: Fra prosjektbloggen