MötesplatS Medborgare (MSM)

Varje område organiseras i en ideell förening och utser sin styrelse. Med utgångspunkt i en ortsanalys skapas en gemensam identitiet. De tre utvalda målgrupperna; barn och unga, invandrare och föreningar/bedrifter väljer ut gemensamma utmaningar att jobba för som huvudspår, t ex bättre miljö, ökad trygghet etc. Varje utmaning dokumenteras noggrant vad gäller deltagande, resultat och effekter.
Tillvägagångssätt, problemlösning, prioriteringar o.s.v. är nätverkets (de 10 områdena tillsammas) arena där styrelser och projektledningen tillsammans bygger kunskapen kring modellen.

Norsk prosjekteier

Fredrikstad kommune

Kontakt

  • Arnestad, Dagny

    Fredrikstad kommune

    +47 69 30 62 89

    +47 48 26 13 26

    Send e-post

Prosjektperiode

01.09.2008 - 31.08.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 3 339 796 Kjell

Total: 1398526 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Uddevalla kommun
– Høgskolen i Østfold