Minipartenariat 2002

Norsk prosjekteier

Glåmdal regionråd, Hedmark fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

21.01.2002 - 21.01.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 1400000 Kjell

Total: 320945 €