Midtnordisk senter for entreprenørskap i skolen

Prosjektets mål er å utvikle en struktur for et senere fullskala prosjekt. Hovedprosjektet vil fokusere på metodeutvikling, forskning og samarbeid knyttet til entreprenørskap i skolen, blant annet for å styrke skolenes betydning som aktør i lokal og regional utvikling.

Norsk prosjekteier

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Prosjektperiode

19.10.2009 - 18.10.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 125.000 Kjell

Total: 58894 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Adolf Øiens videregående skole
Jämtlands gymnasieförbund