Midtnordisk nettverk for entreprenørskap i skolen, MNES

Erfaring fra entreprenørskap i videregående skole i Sverige og Norge åpner for et bredere utdannings- og arbeidsmarked. Prosjektet skal rive barrierer som finns i arbeidsmarkedet og gjøre det naturlig å søke arbeid i hele regionen innenfor Nordens Grønne Belte. Skolene som deltar i prosjektet har over år vært ledende på entreprenørskap og får nå utfordringen med å utvikle metoder, teknikker og nettverk for gjennomslag i hele regionen. Prosjektet er basert på en gjennomført forstudie.

Norsk prosjekteier

Thora Storm vidergående skole

Prosjektperiode

01.04.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 1011123 Kjell

Total: 536918 €