Midtnordisk høykapasitets bredbåndsforbindelse

Med den kommunikasjonsstruktur som allerede er etablert på begge sider av grensen er det ikke bare Midt-Norge og Midt-Sverige som koples sammen gjennom dette prosjektet.
Her kan det gi store fremtidige utviklingsmulighter.

Norsk prosjekteier

Røros kommune

Prosjektperiode

01.01.2008 - 31.03.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 537 500 Kjell

Total: 230 224 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Härjedalen kommune