Midtnordisk arbeidsmarked

Utvekslingen mellom landene skal sees på som en naturlig del av arbeidmarkedspolitikken. Ulike hinder skal belyses og ryddes av veien i støst mulig grad. Arbeidssøkere skal gis muligheten til å arbeid og vedlikeholde sine yrkeskunnskaper samtidig som de får muligheten til å utvikle sin kompetanse. Arbeidsgiverne gis større muligheter til rekruttering fra et storre garbeidskraftsgrunnlag. Det gjøre det lettere for arbeidsgiver å finne arbeidskraft samtidig som det blir lettere for arbeidstakere å finne arbeid på tvers av grensen.

 

Norsk prosjekteier

Aetat

Kontakt

  • Tøndel, Tore

    Nope

Prosjektperiode

02.01.2002 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 499996 Kjell

Total: 107374 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.aetat.no/