Midt-Skandia kommunikasjoner og samarbeid

Prosjektets mål er å utvikle et moderne og velfungerende transportnett som nøkkelfaktor for å styrke grenseregionens konkurransekraft og bidra til bærekraftig utvikling i Helgeland og Västerbotten.

Betydningen av effektive transportnett vil øke i framtiden og det finnes samordningsgevinster og positive synergieffekter gjennom grenseoverskridende samhandling i spørsmål knyttet til infrastruktur for transport.

Norsk prosjekteier

Nordland fylkeskommune

Kontakt

  • Mikkelborg, Jan K.

    Rana Utviklingsselskap AS

    +47 75 13 53 64

    +47 975 22 907

    Send e-post

Prosjektperiode

10.10.2008 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 1737412 Kjell

Total: 449100 €

Andre partnere

MidtSkandia, Norge