Med joik som utgangspunkt – forprosjekt

Norsk prosjekteier

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

15.12.2003 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 70000 Kjell

Total: 24078 €