Master of Public Administration II

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Hedmark

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2004 - 31.12.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 912000 Kjell

Total: 198134 €