Master of Public Administration I

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Hedmark

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2001 - 30.09.2002

Budsjett

Norsk bidrag: 1500000 Kjell

Total: 322125 €