Master of innovation management II

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Hedmark

Prosjektperiode

01.07.2006 - 15.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 993850 Kjell

Total: 45097 €