Master of Community Care 2004-2006

Det unike med utdanningen er at den er under utvikling, at det ikke finnes noen lignende utdanning og at den har sitt utgangspunkt i regionens spesifike egenskaper og forutsetninger.

 

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Østfold

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2004 - 31.12.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 972725 Kjell

Total: 208892 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.hiof.no/