Master in Community Care

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Østfold

Kontakt

Prosjektperiode

01.12.2001 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 1300000 Kjell

Total: 233540 €