MARKIS (forprosjekt)

Målet med forprosjektet MARKIS er å utvikle et maritimt triple helix-partnerskap i Kattegat/Skagerrak-området og skape en struktur for samhandling med tydelig kompetanse- og rolefordeling. Forprosjektet skal skape ressurser og foreta forberedende analyser og studer med tanke på å utvikle et tydelig hovedprosjekt.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Vestfold

Prosjektperiode

01.11.2009 - 31.03.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 70.250 Kjell

Total: 33.000 €

Andre partnere

Region Nordjylland, Aalborg universitet, Frederikshavns kommune, Frederikshavns Erhvervsråd, Martec Frederikshavn, Uddevalla kommun, Chalmers tekniska högskola, Vestfold fylkeskommune, Maritimt forum, Maritimt netvaerk Frederikshavn, Svenskt marintekniskt forum Uddevalla, Högskolecentrum Bohuslän Uddevalla