MarGen (forprosjekt)

Målet med forprosjektet er å utvikle felles nordisk kunnskap og gjøre en prosjektplan for et maringenomisk samarbeidsprosjekt. Gjennom å samarbeide vil man utvikle spisskompetanse på marin genomisk forskning i Norge, Sverige og Danmark og på sikt skape et marint forskningscluster. Teknologier og metoder for marin ressursutnyttelse utvikles raskt samtidig som databehandling av teknologier og metoder blir mer krevande, noe som skaper behov for samarbeid.

 

Norsk prosjekteier

Havforskningsinstituttet

Kontakt

  • Knutsen, Halvor

    Institute of Marine Research, Flødevigen Marine Research Station

    92409667

    +47 92 40 96 67

    Send e-post

Prosjektperiode

01.08.2013 - 30.07.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 196443 Kjell

Total: 91 562 €

Andre partnere

Århus Universitet