LISA – Landsbygdutvikling i Skandinava

Utviklingen skal blant annet skje gjennom et felles arbeid rettet mot besøksnæringer, lokale utviklingsplaner, næringsutvikling og forretningsideer og bosetning.

Norsk prosjekteier

Knutepunkt Sørlandet

Prosjektperiode

01.07.2009 - 30.06.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 6655021 Kjell

Total: 3 664 430 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

VIA University Collage
LDBR Landcentret
Norddjurs Kommune
Skive Kommune
Laholm Kommun
Falkenberg Kommun
Hylte Kommun
Varbergs Kommun
Högskolan i Halmstad
Universitetet i Agder
Evje og Hornnes kommune
Vennesla kommune
Birkenes kommune