Leverandørutviklingsprogram vindkraft Sverige/Norge (forprosjekt)

Prosjektet rettes færst og fremst mot bedrifter som kan levere tjenester og produkter som underleverandører hovedsaklig til vindkraftindustrien. Forprosjektet kommer til å ta utgangspunkt i Sollefteå kommunes prosjekt «Medvind Västra», bl.a. når det gjelder videreutvikling og fordypning av den underleveranørutvikling som er gjort innenfor rammene av dette prosjektet.

Norsk prosjekteier

Proneo AS

Prosjektperiode

01.08.2012 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 65000 Kjell

Total: 16155 €