Kulturell Kompetensbank

Norsk prosjekteier

Østfold Kunstnerssenter

Kontakt

Prosjektperiode

20.10.2005 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 100000 Kjell

Total: 31800 €