Kulturbuss uten grenser

Norsk prosjekteier

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Prosjektperiode

01.07.2004 - 31.12.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 747623 Kjell

Total: 222327 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.gaaltije.se/