Kulturarvens håndverk

Hovedmålet for prosjektet er å sikre at tradisjonell håndverkkunnskap og praktiske ferdigheter bevares og kan leve videre. Blant delmålene er å øke interessen, kunnskap og etterspørsel etter tradisjonshåndverk innenfor omrråder fra tømring, taktekking til møbelsnekring, tekstilhåndverk og smedarbeider.

Prosjektet anses som en videreutvikling av det tidligere prosjektet Byggetraidjsoner i grenseområder, som ble gjennomført i perioden 2002-2007.

Norsk prosjekteier

Trøndelag Folkemuseum

Prosjektperiode

01.03.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 1.710.00 Kjell

Total: 856650 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Museet Midt
Museet Kystens arv
Rørosmuseet
Teknobygg
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Fjällmuseet
Träakademien