Kultur i gränsland (KIG) – en pilotstudie

Norsk prosjekteier

Halden historiske samlinger

Kontakt

  • Ulsnæs, Tor

Prosjektperiode

01.12.2005 - 31.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 741000 Kjell

Total: 243800 €