Kontakt 2002

Interregionala nätverk 4, deltagande företag/org 150, företag i kontaktskapande aktiviteter 130, utbildningstimmar män 20, kurser/seminarier/utbinsatser 5, deltagare i komputvinsatser kvinnor 15, resp män 135, aktiviteter som ökar attraktionskraften 4.

Norsk prosjekteier

Fredrikstad kommune

Kontakt

  • Simonsen, Per Erik

Prosjektperiode

04.01.2001 - 28.02.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 767100 Kjell

Total: 212673 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.fredrikstad.kommune.no/