KNIS

Förprojektets syfte är att synliggöra aktörbilden, starta nätverksbyggande och gemensamt informationsarbete samt att utveckla en överordnad målsättning. Vidare skall det utarbetas en vision för innovation som skall vara förankrad i respektive miljöer. Fokus är att arbeta fram näringslivsinriktade, konkreta samarbetsprojekt. Förprojektet skall utmynna i en gemensam vision och handlingsplan för innovation och näringslivsutveckling. Detta skall i nästa fas realiseras i en handlingsplan/projekt som planeras starta den 1 oktober 2004.

Norsk prosjekteier

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kontakt

Budsjett

Norsk bidrag: 225000 Kjell

Total: 47700 €