Klarer Nordkalotten global konkurranse og klimaforandringer

Planlegging og gjennomføring av Nordkalottkonferansen 2008 i Haparanda, som skal handle om hvordan økt globalisering og klimaforandringer vil påvirke befolkningen på Nordkalotten så vel økonomisk som sosialt. Parallellt skal arrangeres en ungdomskonferanse med samme tema.

Av kvantitative resultatmål nevnes: 150 voksne og 50 voksne ungdommer deltar. Ca 1000 personer på Nordkalotten skal aktiveres i diskusjoner i forkant og etterkant av konferansen.

Norsk prosjekteier

Nordisk informasjonskontor

Prosjektperiode

15.12.2007 - 30.06.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 42 000 Kjell

Total: 148 807 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Pohjola-Norden Lapin Piiri ry