Klädedräktens Magi

Norsk prosjekteier

Trøndelag Folkemuseum

Kontakt

Prosjektperiode

01.08.2004 - 31.07.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 1239000 Kjell

Total: 298496 €