KASK:VIE

KASK:VIE-samarbeidet har prosjektpartnere fra Norge og Danmark, og består av aktører fra bedriftsclustere, universiteter og organisasjoner som støtter næringsutvikling.

KASK:VIE skal skape utvikling og vekst i regionen gjennom aktivt arbeid med metoder og verktøysutforming for kunnskapssamarbeid, matchmaking og entreprenørskap. Prosjektet har tre innsatsområder:

* Styrke kunnskapssamarbeid og matchmaking mellom forskere, forskningsmiljøer og næringsliv
* Øke antall kunnskapsintensive virksomheter
* Styrke tverregionalt samarbeid mellom to sterke utviklingsnettverk i Kattegat/Skagerrak-regionen.

 

Norsk prosjekteier

Universitetet for Miljø og Biovitenskap

Kontakt

  • Lunnan, Anders

    Universitetet for Miljø og Biovitenskap

    +47 6496 5686

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2010 - 31.12.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 4648157 Kjell

Total: 2.944.564 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Universitetet i Oslo
Oslo Teknopol
Bioparken AS
Kunnskapsbyen Lillestrøm
Næringslivets hovedorganisasjon
Ski næringsråd
Nofima Mat AS
Næringsrådet i Frogn
NOVI Udviklingspark
Hjørring ErhvervsCenter
Randers Erhvervs- og Udviklingsråd
Væksthus Nordjylland