KASK Spin-off

Hensikten med ”Kask Spin-off” er å styrke innovasjonsaktørernes og virksomhetenes evne til å fremme etablering av spin-off-virksomheter fra eksisterende virksomheter. Det skal skje gjennom aktiviteter som retter seg såvel mot virksomheter som ansatte hos de aktører som skal støtte virksomhetene.

Utover dette vil prosjektet etablere strukturer og rammer, slik at implementering og kommunikasjon forenkles, og gjennomføre kompetanseutvikling om innovasjonsprosesser for virksomheter som ønsker å etablere nye datterselskaper. Et antall prosjektforslag og forretningsplaner vil bli vurdert, og det vil bli utviklet prosesser og støttesystemer for den første forretningsutviklingen.

Norsk prosjekteier

Forskningsparken AS

Prosjektperiode

01.01.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1826451 Kjell

Total: 1.590.084 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Væksthus Midtjylland, Connect Väst