KASK inkubator match

Gjennom utvikling og gjennomføring av strukturerte utviklingsprosesser skal det bidra til å skape flere gryndere og nye bedrifter i Kattegat / Skagerrak-regionen.

Norsk prosjekteier

Forskningsparken AS

Prosjektperiode

01.01.2013 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 2594054 Kjell

Total: 2.212.175 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Agro Business Park
Erhvervsraadet for Herning och Ikast Brande
Nupark
Nordvestjysk Erhvervsråd
Erhverv Silkeborg
Vitus Bering Inoovation Parl
Syddjurs Udviklingspark
Vaekstuhs Midtjylland
Alexandersoninstitutet vid Campus Varberg
Framtidens Företag
Coventure AS