Interreg forenklet ekspansjon til Norge

Prosjektet «KASK Inkubator» var rettet inn mot virksomheter med behov for å etablere nettverk, eller finne rett kompetanse på tvers av Norge, Sverige og Danmark.

Over kan du se et interessant intervju med direktør Erik Hougård fra Duca PC på Midtjylland, som forteller om hvordan virksomheten har fått gang i eksporten til Norge av «PC til eldre» som en direkte effekt av Øresund-Kattegat-Skagerrak projektet «KASK Inkubator».