Jämt-Tröndern

Projektet skal også utrede mulighetene for en forenkling av regelverk. Målet er å gjøre det lettere for organisasjoner og privatpersoner som vill drive virksomhet, arbeide eller bo på motsatt sida grensen. Skattemyndighetenes servicenivå skal økes gjennom ved at ansatte ide respektive lands skattemyndigheter får mer kunnskap om begge lands regelverk for skatter og avgifter.

 

Norsk prosjekteier

Skatteetaten i Nord-Trøndelag

Kontakt

  • Hægstad, Johan

Prosjektperiode

01.01.2004 - 31.12.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 1027466 Kjell

Total: 157175 €