Ishavsbanen

Tilskudd gis for at man i prosjektet skal avklare innhold, omfang og forankring av et Interreg-samarbeid om jernbane mellom Kolari og Skibotn. Hovedformålet med prosjektet er å videreutvikle og konkretisere underlaget for ”Ishavsbanen”, og holde ideen levende på den offentlige dagsorden regionalt, nasjonalt og grenseoverskridende.

Norsk prosjekteier

Storfjord kommune

Prosjektperiode

15.01.2010 - 30.09.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 200.000 Kjell

Total: 60907 €