Innovative Rooms

Innovative Rooms (IR) er et forprosjekt for å forberede et større utviklingsprosjekt og en samarbeidsplattform som samler nordiske kulturaktører, teknologiutviklere og pedagoger.

Det forberedende prosjektet vil gjennomføre en forundersøkelse for interessentanalyse og for teknologisk implementering av konseptet. Dette inkluderer tekniske kravspesifikasjoner for operatører, utarbeidelse av kostnadsoverslag, samt identifisering av AV-utstyr som kreves for fremtidig implementering i regionene.

Innovative Rooms har som mål å gjennomføre en workshop for interessenter i ulike sektorer. Dette for å se mulighetene innen low latency. Innovative Rooms skal identifisere egnede partnere for et større prosjekt. Videre vil de invitere interesserte til en felles workshop «With the Speed of Light». Workshopen vil inneholde innholdsskaping, low latency-teknologi. På den måten vil de vise hvordan utstyret kan brukes til fjernlæring innen scenekunst, teknologiutvikling samt cross-over mellom teknologi og kultur.

Norsk prosjekteier

Tromsø kommune/Tvibit

Kontakt

Prosjektperiode

30.11.2022 - 30.06.2023

Budsjett

Norsk bidrag: 280000 NOK NOK

Total: 168000 euro €

Andre partnere

Riksteatern (SE)
Tromsø kommune (NO)