Innovation Music Network

Opplevelsesnæringene er typiske nettverksbransjer mens særlig distribusjonsleddene er storbybaserte. Dette gir at tilgang til store markeder gjerne krever kontakter med virksomheter i storbyene, Stockholm, Gøteborg og Oslo. Her er distributører, agenter og andre «brokere» lokalisert. Denne realiteten må også IMN forholde seg til. Men, her ligger også en av de store merverdiene ved et grensekryssende prosjekt. I prinsippet er alle de nevnte storbyene tilgjengelig for alle i hele prosjektet. Hadde prosjektet vært nasjonalt ville kun kontaktene nasjonalt vært tilgjengelig. Dette kan omtales som nettverksmessig addisjonalitet men også en komplementaritet; i Stockholm er blant annet Skandinavias store forleggere lokalisert mens Oslo huser det som ser ut til å bli Skandinavias største bransjemesse, Bylarm.

Norsk prosjekteier

Foreningen Mjøskryss

Kontakt

  • Kristoffersen, Jarle

    Høgskolen i Hedmark

    +47 90 92 63 52

    Send e-post

Prosjektperiode

01.06.2008 - 31.05.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 2 830 000 Kjell

Total: 1840611 €

Andre partnere

– Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen
– Foreningen Mjøskryss
– Hedmark fylkeskommune
– Høgskolen i Hedmark