Innovasjonssenter (forprosjekt)

På sikt ser man hvordan et grensoverskridende Innovasjonssenter kan skape forutsetninger for forskningsbasert kunnskap for å nå en større gruppe mottakare enn hva som skjer idag. Prosjektet skal undersøke om opprettelsen av et Innovasjonssenter er en vei å gå for å møte en lang rekke felles skandinaviske behov når det gjelder f.eks. skoleresultater, verdien av den livslange læringen, økt sysselsetting og flere entreprenører.

Norsk prosjekteier

INSPIRIA science center

Prosjektperiode

01.01.2014 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 127410 Kjell

Total: 229 090 €