Innovasjonsrettet utdanning innen sensorteknologi

Gjennom prosjektet skal aktører i Nordens Grønne Belte arbeide for å styrke forskning, teknisk utvikling og innovasjon blant små og mellomstore bedrifter i regionen. Et tettere grenseregionalt samarbeid mellom næringsliv og akademia skal legge til rette for et stor og grenseoverskridende innovasjonsmiljø innen sensorteknologi.

Norsk prosjekteier

NTNU

Prosjektperiode

01.05.2015 - 30.04.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 2 480 000 Kjell

Total: 1 746 354 €

Andre partnere

Nord-Trøndelag fylkeskommune
KK-stiftelsen
Fiber Optic Valley
Vitacon AS
Norsk Automatisering AS
OptoPlan AS
Proserve Norge
Trolhetta AS
Glucoset AS
Vinnova
Andritz Iggesund Tools AB
Combitech AB
Iggesund Paperboard AB
PulpEye AB
Järbo Elektokapsel AB
Laser Nova AB
LaserCut
Raybium AB
Sund Birsta AB
Acero Fiberlag AB
MidDec AB
SenseAir AB
Cobolt AB
Optoskand AB