Ingoskog – Innovasjon for grønn omstilling i skogen

«Ingoskog» arbeider med å finne metoder og arbeidsmåter som kan øke forsknings-innovasjonskraften innen skogdrift ved høgskoler, bedrifter og klynger, organisasjoner og det øvrige sivilsamfunnet i Indre Skandinavia. Gjennom en grønn omstilling med skogen som ressurs, kan folks muligheter til å leve av skogen styrkes og regionens attraktivitet økes.

«Ingoskog» har som mål å:

  • Utvikle et felles begrepsapparat ved grønn omstilling
  • Utvikle metoder og verktøy for å kunne jobbe mer innovativt med grønn omstilling i skogen.
  • Teste verktøy og forretningsmodeller for å videreutvikle et bærekraftig næringsliv
  • Bidra til å skape en felles kunnskapsbank og styrke samarbeidet mellom bedrifter, myndigheter, organisasjoner, og akademia for et fortsatt grenseoverskridende samarbeid om skogen som felles ressurs.

Norsk prosjekteier

Høgskolen Innlandet

Kontakt

Prosjektperiode

01.09.2017 - 31.08.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 1 500 000 Kjell

Total: 1 784 032 €

Prosjektnettside

https://ingoskog.org/

Andre partnere

Högskolan i Dalarna

Tryssilvassdagets Skogseierlag

Paper Province

Skogsstyrelsen

Hedmark Fylkeskommune

Länsstyrelsen Värmland