Har skapt grønn tilvekst i Indre Skandinavia

Siden 2015 har norske og svenske samarbeidspartnere i ecoINSIDE fremmet klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia. Prosjektpartnerne ønsker å stimulere bedrifter og organisasjoners FoU-og innovasjonsevne. Dette skal bidra til både verdiskapning og løse konkrete miljø-og klimautfordringer.

Tre mål er identifisert for å skape grønn vekst i regionen:

• Være en ledende klynge innen klimadrevet utvikling
• Utvikle et velfungerende grenseoverskridende innovasjonssystem
• Være et utstillingsmiljø for bærekraftig utvikling

ecoINSIDE er finansiert av Interreg Sverige-Norge og er en del av delområdet Indre Skandinavia. Fra norsk side er Kunnskapsbyen Lillestrøm prosjekteier.

Les mer: Grenseløst løft for bærekraft

                ecoINSIDE lever videre!

Setter grønn innovasjon på dagsorden
prosjektet fokuseres det på hvert lands unike spisskompetanse for å utvikle grenseoverskridende samarbeid mellom nærings-, forsknings- og innovasjonsmiljøer innenfor tre satsningsområder.

Solenergi og energisystemer:
Både på norsk og svensk side gjennomføres betydelige forskning på dette feltet. I Norge har man blant annet etablert et klyngesamarbeid (Solenergiklyngen) hvor også flere svenske aktører deltar.

Håndtering av restressurser:
Norge og Sverige er verdensledende innen håndtering av restressurser. Kompetansen, teknologien og systemløsningene på dette feltet vekker mye oppsikt i utlandet og innebærer nye muligheter for internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling. Målet har vært å håndtere denne besøksmassen mer effektivt. I Norge har blant annet nettstedet Green visits blitt lansert i 2017.
Gruppen har også jobbet med bedre håndtering av slam og matavfall i SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal). Dette har resultert i en informasjonsfilm.

Bærekraftige bygg:
Prosjektet har hatt et mål om å bedre kommuners trestrategi. Aktivitetsnivået har vært stort med studieturer, workshops, seminarer og mer. Læringseffekten her er stor fordi kommunene selv velger ulike strategier for å øke bruken av tre i egne og andres bygg. Arbeidet med å videreutvikle trestrategier fortsetter i ecoINSIDE2.

HER kan du lese hele sluttrapporten i sin helhet.