Industricollege Indre Skandinavia

Operatører og produksjonsledere
I industrien gjennomføres kontinuerlig investeringer for å sikre konkurranseevne og markedstilpasning. De enkle jobbene vil bli færre. I framtida vil det være løpende behov for kompetanse og stadig mer kvalifiserte operatører og ledere. En tradisjonell fagbrevsutdanning vil i mange tilfeller ikke lenger være nok. Utdanningstilbyderne blir dermed en stadig viktigere leverandør til industriens bransjer og bedrifter.
Bredt partnerskap
Prosjektet drives av en rekke alliansepartnere; skoler i samarbeidet Teknikcollege Värmland, skoler i Teknikcollege Dalarna, Østfold fagskole, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger (Hedmark) og Fagskolen i Gjøvik (Oppland).
Resultater
Projektet skall skapa gemensamma arenor och nätverk mellan utbildningsanordnare på båda sidor om gränsen. Efter projektet skall det finnas minst tre formella gemensamma utbildningar på båda sidor om gränsen.

Norsk prosjekteier

Norges Byggskole

Kontakt

  • Jevne, Per-Erik

    Norges Byggskole

    +47 900 35 986

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2009 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 2 370 000 Kjell

Total: 1446863 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Karlstad kommune
– Teknikcollege Värmland
– Teknikcollege Dalarna
– Østfold fagskole
– Høgskolestiftelsen i Kongsvinger
– Fagskolen i Gjøvik