In Site – Forprosjekt

Prosjektet skal kartlegge forutsetningene for et samarbeid med en rekke ulike aktører i Øresund-Kattegat-Skagerrak-området som arbeider innenfor kunst-, kulturarv- og teknologiområdet. Målet er å undersøke i hvilket omfang det er mulig å integrere samtidskunst med fornminner i en større hovedprosjektsøknad.

Norsk prosjekteier

Fredrikstad kommune

Prosjektperiode

01.12.2009 - 30.05.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 659938 Kjell

Total: 1.556.087 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Region Halland, Länsmuseet Halmstad, Region Västra Götaland-Kultursekretariatet, Västarvet.